KULTURA / Hudba

Popis: Hudební dílny v muzeu v Poličce.
Hudební dílny v muzeu v Poličce.
Autor / zdroj: Alena Zavoralová
20.11.2019

Poličské muzeum našlo 11 způsobů, jak přiblížit slavného skladatele dětem

POLIČKA

Život nejvýznamnějšího poličského rodáka a hudebního skladatele Bohuslava Martinů byl neobyčejně spletitý a zajímavý. Jeho tvorba je velmi bohatá, pestrá a stylově různorodá. Jak ale životní osudy a zejména tvorbu tohoto velikána přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné a přiměřené jejich věku? Na to hledá odpověď Městské muzeum a galerie Polička.

V letošním roce jsme si připomněli 60 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů (1890 – 1959). V roce 2020 uplyne 130 let od jeho narození. Kromě umělců a hudebních interpretů přispívá k šíření jména skladatele řada kulturních institucí, mezi kterými má své významné postavení také poličské muzeum, kde je uložena unikátní a nejucelenější sbírka notových i nenotových autografů, fotografií a rodinných památek. Část bohatých sbírkových fondů muzea vztahujících se k životu a tvorbě skladatele je prezentována v expozici Barevný svět Bohuslava Martinů, ke které byly nyní, díky finanční podpoře Ministerstva kultury a města Poličky, připraveny speciální hudební programy pro žáky a studenty.

S edukačními projekty máme bohaté zkušenosti, neboť je dlouhodobě a pravidelně připravujeme k výstavám a expozicím pro různé věkové a cílové skupiny. Nově připravené programy o Bohuslavu Martinů byly pojaty zcela odlišně. Mají formát interaktivních hudebních pořadů, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí a to teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. Prakticky to znamená, že jsou do nich zařazeny různorodé aktivity, např. poslech vybraných ukázek z tvorby skladatele, doprovodná hra na rytmické a melodické hudební nástroje, hudební charakteristika postav, práce s ruchy a nehudebními zvuky, pohybové ztvárnění příběhu za použití rekvizit, taneční etudy apod.,“ uvádí ředitelka muzea Pavla Juklová.

Návrhu a realizace vzdělávacích hudebních pořadů se ujala zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí v brněnské filharmonii, kde připravuje a vede hudební dílny pro školy. Pro každý ročník základní školy od první po devátou třídu, víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol je zpracováno jiné téma. Celkem se jedná o 11 tematických pořadů,“ dodává.

Žáci se mohou v průběhu školní docházky každý rok vypravit do muzea, kde je pro ně vždy připravená jiná hudební inspirace z díla skladatele. S pohádkovými motivy Kdo je na světě nejmocnější? se seznámí ti nejmenší, pro druhé ročníky jsou přichystaná díla inspirovaná lidovou kulturou a to Otvírání studánek a Špalíček. Třetí třídy poznají Martinů jako klavíristu, čtvrťáci se vydají do vzdálených asijských kultur s Nipponari a první stupeň uzavře cestování v čase, kdy nahlédnou do historických epoch, z kterých skladatel čerpal podněty pro svou tvorbu Koncertu pro cembalo. Opery Juliette aneb Snář, Divadlo za branou jsou námětem pro šesté ročníky, tvorba pro rozhlas, televizi a reklamu může být překvapením pro sedmé ročníky, které čeká Veselohra na mostě. Osmý program přibližuje hudbu Kuchyňská revue, která vznikla v pařížském období Martinů a deváté téma pro druhý stupeň ZŠ je Symfoniemi přenese do Ameriky. S jazzovými prvky v díle Martinů La Jazz, Black Bottom se seznámí v prvním ročníku středních škol a posledním tématem, které celý cyklus uzavírá, jsou balety Vzpoura a Šach králi. Jednotlivé programy se stávají díky pestrému výběru doprovodných skladeb bohatým hudebním prožitkem.

Na realizaci hudebních pořadů o Bohuslavu Martinů se podíleli žáci Masarykovy ZŠ v Poličce a studenti poličského gymnázia, jejichž pedagogům patří velké poděkování za podnětné připomínky a zpětnou vazbu, díky které jsme byli schopni upravit programy tak, aby byly přínosné a užitečné při výuce. Programy budou trvale zařazeny do nabídky muzea pro školy od ledna 2020, aby přispěly svým pojetím a náměty k šíření povědomí o životě a díle tohoto poličského rodáka a rozšířily bohatý kulturní program, který město Polička v tomto roce k oslavě Bohuslava Martinů připravuje,“ uzavírá ředitelka muzea Pavla Juklová.

Více informací najdete na webu www.cbmpolicka.cz.


Autor / zdroj: Alena Zavoralová

DALŠÍ ČLÁNKY

Zapečená cuketa

Jednoduché zapečené jídlo, které může být skvělou krémovou přílohou plnou chuti, aniž by bylo příliš tučné. Pro lehkou večeři podáváme se salátem.

Honza Křivi Křivánek po 11 sezónách opouští Folimanku

Folimance i fanouškům USK Praha dobře známý Jan Křivánek, který v hale pod Nuselským mostem odehrál v dresu vysokoškoláků celkem jedenáct sezón, odchá

Navzdory pandemii se bude i letos konat Festival bulharských filmů

Pořadatelé upravili formát a letos můžete festival navštívit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova. Již dvanáctý ročník v řadě proběhne online. Díky

DNES SE STALO

HISTORIE22. září 1575

proběhla v Katedrále svatého Víta korunovace Rudolfa II. českým králem.

ZAJÍMAVOSTI22. září 1784

založili ruští lovci svou osadu na ostrově Kodiak na Aljašce.

HISTORIE22. září 1979

zaznamenaly družice záblesk neznámého původu nad jižním Atlantikem, patrně tajnou zkoušku jaderné zbraně.

POZVÁNKA OBRAZEM