KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Městské muzeum a galerie ve Svitavách.
Městské muzeum a galerie ve Svitavách.
Autor / zdroj: cz-museums.cz

Muzeum ve Svitavách prezentuje také historii praní a žehlení

SVITAVY

Městské muzeum a galerie ve Svitavách se může pochlubit mimo jiné sbírkou soustředící se na život obyvatel 20. století s důrazem na očistu prádla – historii praní a žehlení. Díky tomu tak není jen běžným muzeem vlastivědného typu.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách vzniklo jako nástupce Okresního muzea dělnického hnutí (1976-1990) 1. ledna 1991 jako příspěvková organizace Města Svitavy. Nová sbírkotvorná politika muzea se utvářela až v devadesátých letech 20. století. Přihlížela ke sbírkovému fondu původního svitavského vlastivědného muzea, jehož část byla po roce 1989 navrácena zpět do Svitav, ale začal se budovat nový fond se specializací na život obyvatel 20. století s důrazem na očistu prádla – historii praní a žehlení. Jedinečnost tohoto sbírkového fondu v celé České republice je důsledkem specializace, která má za následek přesah běžného muzea vlastivědného typu. Prioritou do budoucnosti je proto cílevědomé doplňování této podsbírky, dokumentace a doplňování vlastivědných sbírkových fondů svitavského regionu s důrazem na život lidí 20. století. Dále uchování pro budoucnost předmětů, které již jsou součástí sbírky, mají historickou hodnotu a utrpěly nevhodnými podmínkami pro činnost muzea v minulých desetiletích. 

Labyrint svitavských příběhů
V přízemí Městského muzea a galerie svým návštěvníkům ve Svitavách představují stálou historickou expozici s trochu tajemným názvem „Labyrint svitavských příběhů“. Ve vstupní části muzea a ve výstavním sále se rozehrají etudy šestnáctera příběhů města v dávných i méně dávných dobách. 

PŘÍBĚH LEGENDÁRNÍ aneb jak Svitavy přišly ke svému jménu 
PŘÍBĚH ZAKLADATELŮ aneb jak skončil dlouholetý spor o město
PŘÍBĚH STAVITELŮ aneb jak se město rozrůstalo
PŘÍBĚH OBRÁNCŮ aneb jak si měsťané chránili majetky
PŘÍBĚH TRAGICKÝ aneb když město prosilo o pomoc
PŘÍBĚH DUCHOVNÍ aneb nejen chlebem živ je člověk
PŘÍBĚH NEDĚLNÍ aneb kde se kázalo a rozjímalo
PŘÍBĚH MISIJNÍ aneb o klášteru z červených cihel
PŘÍBĚH VARHANÁŘŮ aneb když se píšťaly rozeznějí
PŘÍBĚH SOCHAŘŮ aneb když člověk vdechne život kameni
PŘÍBĚH MALÍŘŮ aneb když štětce a barvy vyprávějí
PŘÍBĚH BETLÉMÁŘŮ aneb o putování za betlémskou hvězdou
PŘÍBĚH ŘEZBÁŘŮ aneb o umění, umělci a nové tradici
PŘÍBĚH PRŮMYSLOVÝ aneb o cestě k západomoravskému Manchestru
PŘÍBĚH MECENÁŠŮ aneb o tom, kde peníze pomohly...
PŘÍBĚH MUZEJNÍ aneb jaký osud měly svitavské sbírky

a také VÝZNAMNÁ DATA DĚJIN MĚSTA 

Historie prací techniky
Expozice má mnoho názvů - Historie praní a prací techniky či Babiččino velké prádlo. Lze o ní bez nadsázky říci, že je unikátní.

V prostorách muzea byla v roce 2000 instalována stálá historická expozice Babiččino velké prádlo. V chronologické řadě je zde vystaveno na 50 exemplářů prací techniky. Návštěvník bude seznámen s vývojem praní prádla - od prvních zmínek o praní prádla v starověkém Egyptě a Sumeru, přes vývoj praní ve středověku, po novověké zdokonalování prací techniky a technologie samotného praní. Začátek expozice je věnován nejstaršímu způsobu praní na řece a při potocích, s využitím dřevěných plácaček. Teprve vynález valchy umožnil dokonalejší výsledek samotného praní. Samotná historie výroby prací techniky začala koncem 17. století, ale jádro expozice představují sbírky z konce 19. a z průběhu 20. století.

Pohled do expozice nabízí svědectví o tom, jak vypadaly prádelny za časů našich babiček, jak vypadala kuchyň, jejíž součástí častokrát bývala i pračka a jak se vlastní pračky měnily v důsledku technického pokroku. Vystaveny jsou pračky dřevěné, tzv. kývačky (valchové), bubnové (kovové i dřevěné), s pracím křížem, kovové s pracím práčem, zvonové, vířivé (s vrtulkou), vibrační až po pračky automatické. Některé pračky mají i svá topeniště pro ohřev vody.
Součástí expozice jsou i valchy (dřevěné, plechové, skleněná, porcelánová, kamenné, z pálené hlíny, teraca, břidlice), dále prací zvony, zpěňovač a klikyhák, plácačky, válečkové ždímačky. A vůbec vše, co sloužilo ku praní – (vana, necky, štoudve, kýble, mýdla, prací prášky, kotel na ohřev vody) a nechybějí ani fotografie a dobové reklamy.
A aby nebyla expozice pouze mrtvým svědectvím o starých časech, je doplněna prádelnou U pejska a kočičky. Tam si mnozí z vás mohou vyzkoušet, že praní nebyla žádná legrace, ba právě naopak – dřina jaksepatří.  

Oskar Schindler
Stálá expozice Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler - Spravedlivý mezi národy mapuje životní příběh tohoto svitavského rodáka na pozadí holocaustu. Expozice zaujme všechny milovníky historie.

Příběh Oskara Schindlera, svitavského rodáka a zachránce na 1200 pronásledovaných Židů za druhé světové války, se odvíjí na pozadí základních informacích o holocaustu a o nacistickém konečném řešení židovské otázky. 
Na 200 černobílých fotografií zachycuje Schindlerův život ve Svitavách, Ostravě, Krakově, Brněnci a v Argentině a Německu. 

Dominantou expozice jsou velkoplošné tisky jmen zachráněných Židů a scény z natáčení Spielbergova filmu „Schindlerův seznam“, kdy se zachránění Židé shromáždili kolem Schindlerova hrobu v Jeruzalémě. 

Na 34 výstavních panelech o rozměrech 100 x 70 a 100 x 110 centimetrů se odehrává dramatická historie Židů, kteří si za svůj domov zvolili Českomoravské pomezí, region kolem měst Svitavy, Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto, Moravská Třebová a Jevíčko. Tedy oblasti, ve které se Židé usazovali od 14. století. 

Expozice mapuje pozůstatky židovského osídlení v regionu, připomíná vývoj židovské diaspory v jednotlivých městech. Expozice je doplněna projekcí dokumentárních filmů o Oskaru Schindlerovi v češtině, němčině a angličtině. K dispozici je přístup na internet na stránky archivů, muzeí a institucí, které zpracovávají téma holocaustu. Návštěvník se může dostat i do informačního systému města Svitavy a Pardubického kraje.

Vedle trojrozměrných předmětů, které byly do muzea zapůjčeny z Židovského muzea v Praze a koncentračního tábora v Gross Rosen, jsou pro zájemce připraveny tištěné cizojazyčné průvodce expozicí. 

V prostorách muzea byl v roce 2000 zřízen malý přednáškový sál s kapacitou pro 30 návštěvníků. Ti zde mohli zhlédnout 14 výstavních panelů, které mapovaly příběh svitavského rodáka Oskara Schindlera, zachránce na 1200 Židů během holocaustu. Vystaveno bylo 90 fotografií, map a dokumentů, většinou z muzejního fondu. 

Při příležitosti stého výročí narození Oskara Schindlera byla 29. dubna 2008 slavnostně otevřena stálá expozice Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy. 

Celý projekt je zaměřen na školy všech typů – žáci a studenti mají možnost samostatné práce na pracovních listech formou testů, doplňujících vyhledávacích otázek, křížovek a kvízů. 

Svitavské vily
V muzeu jsou instalovány výstavní panely, které se věnují místním architektonickým skvostům rodinného bydlení. Panely byly součástí výstavy Slavné vily Pardubického kraje. Svitavské vily - známé i neznámé jsou doplněny mapou městského památkového okruhu a místa, kde budovy stojí, jsou v mapě vyznačena.

Na pozadí městského památkového okruhu, jehož mapu zde najdete, se odehrává příběh stavitelů 19. a 20. století, jejichž díla změnila město. Právě historické náměstí je jednou atrakcí, ale stojí za to se poohlédnout po dalších místech a zákoutích. Věřte, že je nač se dívat. Tak třeba Budigova vila - že nevíte, která to je? Na výstavě se dozvíte, že starosta a mecenáš města měl vily dvě. Jedna je na horním obrázku, alespoň její schodiště, dnes zde sídlí soud, a druhá - to je muzeum. Budig má ještě jednu výsadu - z jeho alba se dochovaly unikátní záběry historických interiérů. Jsou to, pohříchu, jediné snímky tohoto typu. A vy budete mít příležitost je poprvé spatřit. Chodíte-li po městě, určitě jste si položili otázku “Komu ta stavba kdysi patřila?” Víte, kde bydlel továrník Sigmund? Nebo znáte příběh rodiny Langrů? Jak Robert prohrál svůj majetek (říká se, že v Monte Carlu, ale spíše to bylo v Litomyšli), ne? Ale nejsou to pouze historické domy, o nichž je dobré vyprávět. Také 20. století nadělilo městu krásné stavby - ať již funkcionalistické, či nízkoenergetické a zcela moderní. Možná si pamatujete soutěž Stavba roku v případě nové budovy soudu i Fabriky. Ale jistě nevíte, že ve Svitavách jsou rodinné domy s prestižní cenou. Třeba Nový domov 2007. 

V. O. Ottendorfer
Výstava o životě a díle svitavského mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera (1826 - 1900) je instalována v interiéru Ottendorferova domu.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeum.svitavy.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Zapečená cuketa

Jednoduché zapečené jídlo, které může být skvělou krémovou přílohou plnou chuti, aniž by bylo příliš tučné. Pro lehkou večeři podáváme se salátem.

Honza Křivi Křivánek po 11 sezónách opouští Folimanku

Folimance i fanouškům USK Praha dobře známý Jan Křivánek, který v hale pod Nuselským mostem odehrál v dresu vysokoškoláků celkem jedenáct sezón, odchá

Navzdory pandemii se bude i letos konat Festival bulharských filmů

Pořadatelé upravili formát a letos můžete festival navštívit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova. Již dvanáctý ročník v řadě proběhne online. Díky

DNES SE STALO

HISTORIE15. srpna 1645

odrazilo Brno statečně poslední útok Švédů a skončilo dlouhé obléhání. Brněnská posádka, tvořená 500 vojáky a asi tisícovkou obyvatel Brna, ubránila město proti asi 28 tisícům vojáků generála Lennarta Torstensona.

DOPRAVA15. srpna 1900

byl ukončen provoz první elektrické tramvaje na území Česka – Křižíkovy Elektrické dráhy na Letné v Praze.

ZAJÍMAVOSTI15. srpna 1914

došlo k slavnostnímu otevření Panamského průplavu, který spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Panamský záliv).

POZVÁNKA OBRAZEM